21 de mayo de 2007

IBIZA, ESA MUJER (XIV)


criticar-la o lloar-la,
però ella no és culpable
de la ira dels que li fan mal,
no hi entén de problemes
d´aquells que la maltracten,
no sap d´ambicions,
es limita a sofrir impotent
tota sort d´ultratges.

criticarla o alabarla,
pero ella no es culpable
de la ira de los que la dañan,
no entiende de los problemas
de quienes la maltratan,
No sabe de ambiciones,
se limita a sufrir impotente
toda suerte de ultrajes.

Cremen els seus boscos,
tanquen els seus camins,
privatitzen els seus racons,
embruten la mar
que la banya.


Incendian sus bosques,
cierran sus caminos,
privatizan sus rincones,
ensucian el mar
que la baña.

No hay comentarios: