11 de julio de 2007

IBIZA, ESA MUJER (XXI)


Alguns diuen que s´ha envellit,
que no es cuida com quan era jove,
que ja no se la desitja igual.
Uns altres diuen que s´ha prostituït,
que es lliura tant sols per diners,
que aviat passarà a l´oblit.

Algunos dicen que ha envejecido,
que no se cuida como cuando joven,
que ya no se la desea igual.
Otros dicen que se ha prostituído,
que se entrega solo por dinero,
que pronto pasará al olvido.

Uns altres parlen que s´ha cansat
de la gent humil i senzilla
que venia a buscar
el paradís de l´amor i llibertat.
Que ara busca tant sols milionaris,
artistes de moda,
adonis de bells cossos,
amants de pagament
que l´entabanin i perverteixin.

Otros hablan que se ha cansado
de gentes humildes y sencillas
que venían a buscar en ella
el paraíso del amor y libertad.
Que ahora solo busca millonarios,
artistas de moda,
adonis de bellos cuerpos,
amantes de pago
que la embauquen y perviertan.

No hay comentarios: